Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania
 

Publikacje pracowników zakładu w 2016 roku

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997  Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

 1. Rybicki T., Stempień Z., Rybicki E., Szugajew L.: EMI shielding effectiveness of polyacrylonitrile fabric with polyaniline deposition by reactive inkjet printing and model approach. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol.58, Issue 4, August 2016.
 2. Karbownik I., Rybicki T., Karpińska A., Teterycz H.: PAN fibres with nanoprecipitated Ag and Au for use in Textronics. Materials Science-Poland, 2016, vol. 34, Issue 3, pp.564-570.
 3. Stempień Z., Rybicki E., Rybicki T., Kozanecki M.: Reactive inkjet printing of PEDOT electroconductive layers on textile surfaces. Synthetic Metals, 2016, vol.217, pp. 276-287.


 4. Artykuły w czasopismach krajowych

 5. Radecki A.: Modelowanie zwarć międzyzwojowych w uzwojeniu stojana silnika indukcyjnego klatkowego. Przegląd Elektrotechniczny, nr 6, s. 42-46.
 6. Borowiecka I., Skulimowski P., Bujaczm M., Radecki A., Strumiłło P.: Interaktywna sonifikacja obrazów dla niewidomych - badania pilotażowe. Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, e-ISSN 2449-9544, nr 9, s. 98-101.
 7. Radecki A.: Stator winding inter-turn short-circuit modelling of a squirrel-cage induction motor. Power Electronics and Drives, ISSN: 2451-0262, nr 1, s. 139-148.
 8. Nowak R., Dębowski A., Chudzik P., Drozd M.: Osłabianie strumienia magnetycznego w trakcyjnych napędach z silnikami asynchronicznymi. Prz. Elektrotech. 2016 nr 5. Str. 136-140. doi:10.15199/48.2016.05.25.
 9. Chudzik P., Lisowski G., Zgraja J., Kazimierski Ł.: Układy pomiarowe do identyfikacji obciążenia i wyznaczania mocy w generatorze LLC do nagrzewania indukcyjnego. Prz. Elektrotech. 2016 nr 3. str. 53-57. doi:10.15199/48.2016.03.12.
 10. Lisowski G., Chudzik P., Zgraja J.: System zabezpieczeń wysokoczęstotliwościowego generatora do nagrzewania indukcyjnego. Prz. Elektrotech. 2016 nr 3. str.87 -92. doi:10.15199/48.2016.03.21.


 11. Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych

 12. Radecki A., Dębowski A., Wójciki M., Lipnicki P.: Evaluation of a diagnostic information on common electrical faults contained in signals of an inverter-fed AC IM drive with current-oriented control. 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, eISSN: 2166-9546, s. 286 - 291.
Strona zaktualizowana: 17.10.2017