Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania

Projekty badawcze

  Wykaz projektów prowadzonych w Zakładzie Techniki Streowania


  Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego sterownika dla poprawienia obecnych funkcji użytkowych oraz uzyskania nowych cech i funkcjonalności roweru ze wspomaganiem elektrycznym napędu
  Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Bony na innowacje dla MŚP"
  Okres realizacji: 2016-2017.


  Interaktywna sonifikacja obrazów z przeznaczeniem dla osób niewidomych
  Projekt badawczy NCN nr 2015/17/B/ST7/03884
  Okres realizacji: 2016-2018.
  Kierownik:prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
  Wykonawcy: zespół pracowników Instytutu Automatyki i Instytutu Elektroniki PŁ


  Grupowy trakcyjny napęd indukcyjny z pośrednią kontrolą momentu, zasilany z falownika napięciowego, pracującego z obniżoną częstotliwością przełączeń.
  Projekt badawczy własny NCN nr N N510 679740
  Okres realizacji: 2011 - 2013
  Kierownik projektu: dr inż. Daniel Lewandowski.
  Wykonawcy: zespół pracowników Instytutu Automatyki PŁ


  Optymalizacja zużycia energii w trakcyjnych układach napędowych z wykorzystaniem zasobników superkondensatorowych.
  Projekt badawczy własny NCN nr N N510 699440
  Okres realizacji: 2011 - 2013
  Kierownik projektu: dr inż. Piotr Chudzik.
  Wykonawcy: zespół pracowników Instytutu Automatyki PŁ


  Wykorzystanie obserwatora momentu silnika indukcyjnego do sterowania pracą napędu maszyny przeplywowej.
  Projekt badawczy (promotorski) MNiSW  nr  N510 3063 33
  Okres realizacji: listopad 2007 - maj 2009
  Kierownik projektu: dr hab. inż. A.Dębowski, prof.PŁ.
  Wykonawca: mgr inż. Daniel Lewandowski


  Nowa generacja falownikowych napędów trakcyjnych.
  Projekt badawczy rozwojowy MNiSW nr R01 014 01
  Okres realizacji: wrzesień 2006 - wrzesień 2009
  Kierownik projektu: dr hab. inż. A.Dębowski, prof.PŁ.
  Wykonawcy: zespół pracowników Instytutu Automatyki PŁ


  Dyskretny regulator prędkości układu napędowego odporny na zmianę momentu bezwładności.
  Projekt badawczy (promotorski) MNiSW  nr  N510 033 31/1780
  Okres realizacji: październik 2006 - październik 2007
  Kierownik projektu: dr hab. inż. A.Dębowski, prof.PŁ.
  Wykonawca: mgr inż. Andrzej Radecki


  Mikroprocesorowe sterowanie magnetoelektrycznym napędem
  rozrządu silnika spalinowego.
  Projekt badawczy KBN nr 4 T10A 012 24
  Okres realizacji: czerwiec 2003 - maj 2005
  Kierownik projektu: dr hab. inż. A.Dębowski, prof.PŁ.
  Wykonawcy: dr inż. Krzysztof Zbierski (Instytut Pojazdów PŁ)
                       dr inż. Zbigniew Kossowski (Polmatex-CENARO)
                       dr inż. Henryk Mroczek
                       mgr inż. Tomasz Kolasa
                       mgr inż. Marcin Kowalski


  Model laboratoryjny napędu trakcyjnego prądu przemiennego
  z wykorzysta­niem stymulatora stanu elektromagnetycznego.
  Projekt badawczy KBN nr 8 T10A 038 20
  Okres realizacji: styczeń 2001 – grudzień 2002
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Dębowski, prof.PŁ.
  Wykonawcy: mgr inż. Piotr Chudzik       
                       mgr inż. Grzegorz Lisowski        
                       mgr inż. Leszek Dębowski (Instytut Elektrotechniki – O/Gdańsk)


  Sterowanie pośrednie napędu prądu przemiennego oparte
  na stymulatorze stanu     
  Projekt badawczy KBN nr 8 T10A 003 08.
  Okres realizacji: styczeń 1995 – grudzień 1996
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Dębowski, prof.PŁ.
  Wykonawcy:    dr inż. Wojciech Błasiński
                          dr inż. Marek Dzikowski
                          dr inż. Henryk Mroczek
                          mgr inż. Jerzy Rejniak   
   

  Udział pracowników Zakładu Techniki Sterowania w innych projektach badawczych

  Development of training modules on the sustainability of industrial laundering processes.
  Projekt międzynarodowy. EU-Leonardo da Vinci_project No. 146 360, okres realizacji 2005-2007. Wykonawca z Zakładu Techniki Sterowania IA PŁ: dr inż. Tomasz Rybicki.

  Nowe włókienno-tworzywowe, warstwowe materiały ekranujące chroniące przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
  Projekt badawczy realizowany przez Instytut Włókiennictwa, okres realizacji 2005-2008. Wykonawca z Zakładu Techniki Sterowania IA PŁ: dr inż. Tomasz Rybicki.

  Sterowanie wybranymi układami elektromechanicznymi przy wykorzystaniu sieci komputerowych.
  Projekt badawczy MNiI nr 3 T10 A 037 28.
  Kierownik projektu: dr A.Zajączkowski, Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych PŁ,
  Wykonawcy z Zakładu Techniki Sterowania IA PŁ: dr inż. P. Chudzik, mgr inż. G. Lisowski, mgr inż. D. Lewandowski

Strona zaktualizowana: 17.10.2017